NEDA

"Teaser" av episode åtti | Kåring av årets løpebragder med Thomas Stordalen

December 15, 2019 Hans Kristian Smedsrød
NEDA
"Teaser" av episode åtti | Kåring av årets løpebragder med Thomas Stordalen
Chapters
NEDA
"Teaser" av episode åtti | Kåring av årets løpebragder med Thomas Stordalen
Dec 15, 2019
Hans Kristian Smedsrød

I neste episode av NEDA kårer jeg og Thomas årets løpebragder og prestasjoner. Her er en liten smakebit av det du kan vente å høre mandag 16.12.2019. Gled deg! 

Show Notes

I neste episode av NEDA kårer jeg og Thomas årets løpebragder og prestasjoner. Her er en liten smakebit av det du kan vente å høre mandag 16.12.2019. Gled deg! 

Support the show (https://www.patreon.com/nedaproject)